Gezinti Bağlantılarını AtlaAktif İhaleSORULARihalenin iptal kararına karşı nasıl bir yazı yazmam gerekli İHALE KOMİSYONU K...
Soruyu Soran :  gökhan gatfar
Soru :   ihalenin iptal kararına karşı nasıl bir yazı yazmam gerekli İHALE KOMİSYONU KARARI İhale Kayıt Numarası : 2015 / 146235 Karar No : 142 İdarenin Adı : HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI İşin Adı : HAK’lığına 11 (Onbir) Personel İle 36 (Otuzaltı) Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı. İhale Tarih Ve Saati : 21/12/2015 Pazartesi günü, saat 10:00 İhale Usulü : 19’uncu Madde Açık İhale Doküman Alanların Sayısı : 15 Toplam Teklif Sayısı : 2 Geçerli Teklif Sayısı : 2 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin A) Sahibinin Adı Ve Soyadı/Ticaret Unvanı : - B) Tutarı : - TL Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifin A) Sahibinin Adı Ve Soyadı/Ticaret Unvanı : - B) Tutarı : - TL Bu Tutanağın Düzenlendiği Tarih Saat : 22/12/2015 Salı günü, saat 11:00 İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİĞİ BEDELLER S.NU. İSTEKLİNİN ADI VE SOYADI/TİCARET UNVANI TEKLİF ETTİĞİ BEDEL 1 KARAOĞLU TAHMİL, TAHLİYE GIDA TURİZM İNŞ.TEKSTİL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 898.920,00 TL 2 HAN AJANS YÖNETİM HİZ. REK. MAT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 894.960,00 TL AÇIKLAMALAR: 21 Aralık 2015 Pazartesi günü, saat 10:00’da yapılan ihaleye ilişkin olarak; 1. Harp Akademileri Komutanlığı “HAK’lığına 11 (Onbir) Personel İle 36 (Otuzaltı) Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı” işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ uncu maddesine göre 30 Kasım 2015 tarihinde İstanbul gazetesi ile 26 Kasım 2015 tarihinde 2988 sayı numaralı Kamu İhale Bülteninde ilan edilerek ihaleye çıkılmış ve ilan metninde belirtilen tarih ve saate kadar 2 (İki) istekli, teklif zarfı teslim etmiştir. 2. İhale Komisyonu 21 Aralık 2015 Pazartesi günü, saat 10:00 da toplanarak 2 (İki) adet İhale Teklif Zarfı teslim edildiğini hazır bulunanlara duyurmuş, müteakiben zarf kontrolüne geçilmiştir. Zarf kontrolü sonucunda teslim edilen 2 (İki) adet zarfın şartname hükümlerine uygun olduğu görülerek buna ait tutanak imza altına alınmıştır. Yaklaşık maliyet komisyon huzurunda okunarak (995.533,16 TL (DokuzYüzDoksanBeşBinBeşYüzOtuzÜç Türk Lirası OnAltı Kuruş)) kayıt altına alınmış olup müteakiben şartnamenin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin kontrolüne geçilmiş, mevcut belgeler tespit edilerek buna ait tutanak imza altına alınmıştır. İhaleye katılan 2 (İki) isteklinin Birim Fiyat Teklif Mektupları ve Geçici Teminatlarının uygunluğu sırası ile kontrol edilmiş, İsteklilerin sunmuş olduğu teklif tutarları komisyon huzurunda okunarak kayıt altına alınmış olup; “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Ve/Veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak” düzenlenmiş ve oturum kapatılmıştır. 3. Komisyon 21 Aralık 2015 Pazartesi günü sunulan belgelerin ayrıntılı incelemesine geçmiş; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “MADDE 9 – (1) Birim Fiyat Üzerinden Teklif Alınan İhalelerde; a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.” maddesi gereği yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerin birinci oturumda tespit edilemediği, idarece komisyonumuza teslim edilen ihale dökümanlarının ikinci oturumda tekrar incelenmesi neticesinde yaklaşık maliyeti oluşturan unsurların ayrı bir kapalı zarf içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Bu ikinci zarfta bulunan yaklaşık maliyet çizelgesine göre yaklaşık maliyetin 865.755,00 TL (SekizYüzAltmışBeşBinYediYüzElliBeş Türk Lirası) olduğu ve (% 6) yüklenici karı öngörüldüğü, sözleşme ve genel giderler (% 4) dahil olduğu sınır değerin 818.532,00 TL (SekizYüzOnSekizBinBeşYüzOtuzİki Türk Lirası) olduğu tespit edilmiştir. Tip İdari Şartnamenin Madde 30.2.3. maddesi gereği “Yaklaşık Maliyeti Oluşturan unsurlar”ın birinci oturumda yapılan yaklaşık maliyet açıklamalarında bulunmadığı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine aykırı bir yaklaşık maliyet açıklandığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 5’inci maddesi gereği “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ilkelerini karşılamadığından ihalenin iptal edilmesine, kararın tasvip ve tasdiki için ihale yetkilisine arzına oy birliği ile karar verilmiştir.
Cevap :  
Cevaplayan :   
Okunma :   1.066
Bugün 344 Kişi, 2 mart 2016'dan itibaren toplamda 1.778.307 Kişi Aktif İhale'yi ziyaret etti.
Şu an 3 Kişi sitemizi inceliyor.
0 532 050 73 18
www.aktifihale.com
2013 - 2019 © Tüm hakları saklıdır..