SGK’a Primleri Nasıl Geri Alınabilir?

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkura  bağlı  olarak çalışmış  olanlar fazla  ödedikleri  primleri  bazı  şartları  sağladıkları takdirde geri  alabiliyorlar. Peki  primleri  geri  almak  için ne  yapmak  gerekiyor?

İşte  şartlar;

Birden Çok İş Yerinde Çalışanların Yapması  Gerekenler

Bir  işçi bir ay içerisinde birden fazla işyerinde çalıştığında ödediği sigorta prim miktarı asgari ücretin 6.5 katından (10 bin 705.5 TL’den) fazla ise işçinin ödemiş olduğu primler kendisine iade edilir. Bunun için  işçin  SGK’ya  başvurarak  primlerini  geri  iadesini talep etmelidir.

Örneğin İşçi Ali Bey, A işyerinden aylık 6.000 TL, B işyerinden aylık 4.000 TL ve C işyerinde aylık 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL ücret alıyorsa Ahmet Bey, tavanı geçen 4.294.5 liranın  prim iadesini bir dilekçe ile SGK’dan isteyebilir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmiyor. Primler, talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödeniyor. 

Yanlış  ve  Yersiz  Alınan  Primler  için  yapılması  gerkenler 

Alındığı  tarihten  itibaren  on  yıl  geçmemiş  olan; yanlış ve  yersiz  olduğu  tespit edilen  primler hak  sahiplerine; kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanıp  kanuni  faizi ile birlikte  geri  veriliyor. Bunun için  sadece  bir  dilekçe  ile SGK’ya  başvurmaları  yeterli oluyor.

 

Emeklilik  için  Prim Eksiği  Olanların Yapması Gerekenler

Emeklilik  için  yaş  şartını  dolduran ve  malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlar da primlerinin iadesini isteyebilirler.

Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki eski SSK’lı ve Bağ-Kurlu  sigortalılar ile  ilk defa (c) bendi kapsamında memur  sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlara talepleri halinde sigorta primleri iade ediliyor. Bu kapsamda SSK’lı olanlar ve memurlar kendi adlarına bildirilen  primleri, Bağ-Kurlular ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarını isteyebilecek.

Örneğin Fatma Hanım  01.01.1991 tarihinde çalışmaya başlamış ise 52 yaşını doldurması ve 5 bin 525 gün prim ödemesi yapması durumunda emekli olacak. Ancak Ayşe Hanım’ın prim ödemesi 1000 gündür. Bu durumda Ayşe Hanım yaşı doldurduğu halde priminin yeterli olmamasından dolayı emekli olamayacak. Ayşe Hanım istemesi halinde 1000 günlük  ödenen sigorta priminin kendi hissesine düşen miktarının iadesini SGK’dan isteyebilecek.

Okunma : 6.896
Bugün 337 Kişi, 2 mart 2016'dan itibaren toplamda 1.755.792 Kişi Aktif İhale'yi ziyaret etti.
Şu an 53 Kişi sitemizi inceliyor.
0 532 050 73 18
www.aktifihale.com
2013 - 2019 © Tüm hakları saklıdır..