Hakan Ayas Ankara Belediyesinin En Büyük İhalesinden Biri Olan “Ankara İl Mülki Sınırında Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama, Sanat Yapıları, Alt-Üst Geçit Ve Köprü Yapım İşi”Nde Ankara Belediyesinin İhale Dokümanında Yaptığı Hataları Açıkladı

İhale Dokümanını incelediğimde şu madde çok dikkatimi çekmişti “İdare sert taş (bazalt) ocak göstermeyecektir. İstekliler, Ankara il sınırları içinde sert taş imalatı için kullanılacak ocağa ait Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşletme İzin Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre izin belgesi, Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi, Güvenlik belgesini teklif ekinde vereceklerdir” deniliyor du

Açıklamalarına şu şekilde devam eden Ayas

Ankara’daki taş ocak işletmelerini fazla bilmediğim halde bu ihaleye 1 veya en fazla  2 firmanın katıla bileceğini düşünmüştüm fakat beni yanıltan  bu ihale dokümanını hazırlayan Ankara Belediyesinde çalışan ilgililerin böyle bir yanlış doküman hazırlayamayacağı  idi ve ihale dokümanına yapılan itirazlar neticesinde Kamu İhale Kurumunun verdiği kararda   bu düşüncemin doğruluğunu gösterdi.

Çünkü ihale ilanını görüp ihaleye katılacak firma sert taş ocağı bulmak istese bile bulamaz. İstenilen koşullara uygun bir ocak bulsa bile ocakların ruhsatı Başbakanlık’a bağlı olduğu için bu işlemin sonuçlandırılması en erken 11 ayı bulur. Bu koşul olduğu için bir firmanın  dışında Türkiye’de hiçbir firma bu olanağı sağlayamıyor. Kamu İhale Kurumu, rekabeti azaltan, istenilen firmaya yönlendirme yapılmasına neden olacak uygulamalara son vermiş ama  Ankara Belediyenin buna uymadığı açıktır.

 Yani kısaca Kamu İhale Kurumunun Kararını  özetlemek gerekirse; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Ankara İl Mülki Sınırında Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama, Sanat Yapıları, Alt-Üst Geçit ve Köprü Yapım İşi” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin inşaat maliyeti ve nakliye toplamı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları birim fiyatları esas alınarak 1.919.226.788,28 TL olarak hesaplandığı, ihalede (24) adet ihale dokümanı satın alınmasına rağmen, 12.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda bir isteklinin teklifinin teşekkür mektubu sunduğu, bir isteklinin teklifinin ise “Teklif dosyası kapsamında taş ocağına dair Çevre İzin Belgesinin sunulmaması ve makine tesis ve ekipmana ilişkin sunulan kapasite raporunun istenilen miktarı karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin 1.469.956.203,18 TL bedelli tek geçerli teklif kabul edilen Söğüt İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı.

İtiraz başvuru sahibi olan ;  ………..İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Söz konusu ihaleye ait İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinde ihale konusu iş kapsamında istekliler tarafından gösterilmesi istenilen taş ocağı için ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belgelerin istenebileceği, ancak anılan madde ile getirilen, ocağın Ankara il sınırları içinde kurulu olma şartının rekabeti engellediği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği,

 

İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde yer alan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması ve Ankara il sınırları içerisinde kurulu olması şartlarının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, kendi malı olma şartının Kanun gereği idarelerce istenebileceği, ancak Ankara il sınırları içerisinde kurulu olma şartının aranmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, açıklayarak Kamu İhale Kurumuna itiraz başvurusunda bulundu, itiraz doğrultusunda Kamu İhale Kurumu

İdare tarafından istenen taş ocağına dair söz konusu belgelerin, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve o iş için özel olarak düzenlenen belgeler kapsamında istenebileceğinden yeterlik ölçütü olarak belirlenebileceği, ancak bununla birlikte ihale konusu işte kullanılacak sert taş (bazalt) imalatının Ankara ili içerisinde veya Ankara’ya yakın mesafede bulunan ocaklardan da temin edilebileceği dikkate alındığında kullanılacak ocağın “Ankara İl Sınırları içerisinde” bulunma şartının bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin ihaleye katılımın ve rekabetin kısıtlanmasına yol açacağı anlaşılmıştır. Zira, Ankara İl merkezi dışında kalan Ankara’nın bazı ilçelerine Ankara’ya komşu illerden ulaşım mesafesinin idarece isteklilerden gösterilmesi istenilen sert taş ocağı bakımından çok daha yakın olduğu açıktır. Örneğin, Elmadağ İlçesi Kırıkkale İl merkezine Ankara İl merkezinden, Şereflikoçhisar İlçesi Kırşehir İl sınırlarına veya Aksaray İl sınırlarına Ankara İl merkezinden daha yakındır.

 

Bu itibarla şikâyete konu düzenlemenin, başvuru kapsamında ileri sürülen diğer iddialarla ilgili inceleme sonuçları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği kabul edildiğinden, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Gerekçelerine dayanarak söz konusu ihaleyi  iptal etmiştir.

Okunma : 809
Bugün 215 Kişi, 2 mart 2016'dan itibaren toplamda 1.720.444 Kişi Aktif İhale'yi ziyaret etti.
Şu an 22 Kişi sitemizi inceliyor.
0 532 050 73 18
www.aktifihale.com
2013 - 2019 © Tüm hakları saklıdır..