İş Kazasında Ölen İşçi İçin Belediye Başkanına Taksirle Öldürme Suçundan Mahkumiyeti İstendi

ÖZET : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm kurulmuştur.

Sanık, Belediye Başkanı olarak görev yapmakta, ölen ise Belediyede mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Olay tarihinden 2 ay önce belediyeye bağlı taş imalathanesinde kum ve çimento karışımı yapmak için harç karma makinesinden sorumlu işçi olarak çalıştırılmaya başlanmış olup iş yerinde meydana gelen kazada vefat etmiştir.

İşveren konumunda olan sanığın iş yerinde var olan risk ve tehlikeleri önceden belirleyip, bunları gidermesi, çalışanları da bu tehlikelere karşı bilgilendirmesi, makine, tezgah sistemlerinin güvenli, sağlıklı çalıştırmasını sağlaması, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçileri mesleki eğitim yanında işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermesi, her bölüm ve birimde vardiyada eğitim, nezaret, gözetim, işverenlik asli görevlerini gereği gibi yerine getirmesi, insiyatifi işçilere bırakmaması gerekirken aksine hareketle asli kusurlu olduğu dikkate alındığında temel ceza tayininde alt hadden uzaklaşılması gerekir.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın ... Belediye Başkanı olarak görev yaptığı, ölen A. T.'nin ise Belediyede mevsimlik işçi olarak çalıştığı, ancak olay tarihinden 2 ay önce belediyeye bağlı taş imalathanesinde kum ve çimento karışımı yapmak için harç karma makinesinden sorumlu işçi olarak çalıştırılmaya başlandığı, olay günü ölenin harç makinesinin temizliğini yaptığı esnada, üzerinde bulunan tulumun kol kısmının uçlarını betoniyer içerisindeki karıştırıcı kollara kaptırması nedeniyle harç karma makinesinin içine düştüğü başının, karıştırıcı kollar arasında ezilmesi sonucu solunum ve dolaşım yetmezliğinden vefat ettiği olayda, işveren konumunda olan sanığın iş yerinde var olan risk ve tehlikeleri önceden belirleyip, bunları gidermesi, çalışanları da bu tehlikelere karşı bilgilendirmesi, makine, tezgah sistemlerinin güvenli, sağlıklı çalıştırmasını sağlaması, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçileri mesleki eğitim yanında işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermesi, her bölüm ve birimde vardiyada eğitim, nezaret, gözetim, işverenlik asli görevlerini gereği gibi yerine getirmesi, insiyatifi işçilere bırakmaması gerekirken aksine hareketle asli kusurlu olduğu dikkate alındığında temel ceza tayininde alt hadden uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

1-)Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 51/7. maddesi uyarınca denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlemesi halinde cezanın kısmen veya tamamen infazına karar verileceğinin ve uygulama maddesinin kısa karar ve gerekçeli kararda belirtilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,

2-)Cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nın 51/8. maddesi uyarınca denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği taktirde cezanın infaz edilmiş sayılacağının kararda belirtilmesine karşın uygulama maddesinin gösterilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Okunma : 643
Bugün 1.616 Kişi, 2 mart 2016'dan itibaren toplamda 1.799.456 Kişi Aktif İhale'yi ziyaret etti.
Şu an 19 Kişi sitemizi inceliyor.
0 532 050 73 18
www.aktifihale.com
2013 - 2019 © Tüm hakları saklıdır..